Tartalomjegyzék - Fotók

 

Fejezetek a magyar zsidóság történetéből

A középkortól a kommunista diktatúráig

Zsidóság a középkorban

Zsidóság az újkorban

A magyarországi zsidóság egyenjogúsítása

Zsidóság a Horthy-korszakban

A kommunista diktatúra időszaka

 

Adalékok a magyar zsidóság történetéhez

Zsidó bevándorlás Magyarországra

Zsidó vallási irányzatok Magyarországon

Beilleszkedés (integráció) és beolvadás (asszimiláció)

A holokauszt után

A magyar zsidóság embervesztesége

 

Magyarország a Horthy-korszakban

Két világháború között

Az első világháború és következményei

Trianon

A fehérterrortól a bethleni konszolidációig 1920-1931

Gömbös és Darányi 1932-1938

 

Magyarország a második világháborúban

Revízió és háború: az Imrédy- és a Teleki-kormány 1938-1941

A Bárdossy-kormány 1941-1942

A kamenyec-podolszkiji deportálás és az újvidéki mészárlás

A Kállay-korszak 1942-1944

 

A német megszállás

1944. március 19.

A Sztójay-kormány megalakítása

A kollaboráns kormány működése

A kiugrás előkészítése

Szálasi nyilas kormánya 1944-1945

Felelősségre vonás, megtorlás

 

Zsidótörvények és a munkaszolgálat

Zsidótörvények Magyarországon

A numerus clausus (1920)

Az első zsidótörvény (1938)

A második zsidótörvény (1939)

A harmadik zsidótörvény (1941)

További zsidótörvények és rendeletek (1942-1944)

 

A munkaszolgálat

A munkaszolgálat létrehozása

Munkaszolgálatosok a keleti fronton 1941-1943

A munkaszolgálat 1944-1945-ben

Munkaszolgálatosok Borban

 

Gettósítás és deportálás

A végső megoldás előkészítése

Az Eichmann-kommandó

A Belügyminisztérium deportációs triója

Eichmann terve

Totális jogfosztás

Sárga csillag és Zsidó Tanács

 

A vidéki zsidóság gettósítása és deportálása

A gettósítás

Élet a gettókban és gyűjtőtáborokban

A vidéki zsidók deportálása

Utazás a halálba

Deportálás Strasshofba

 

A deportálások leállítása

Az Auschwitz-jegyzőkönyv

A deportálások leállítása

A budapesti zsidóság és az utolsó deportálások

 

Magyar zsidók Auschwitz-Birkenauban

Az Auschwitz-komplexum

Auschwitz születése és fejlődése

Munka és életkörülmények Auschwitzban

Változások Auschwitzban

 

A magyar zsidók megsemmisítése

Az előkészületek

Magyar transzportok Auschwitz-Birkenauban

Érkezés és szelekció

A Höss-akció: a magyar zsidók kiirtása

A munkaképes magyar zsidók sorsa

Az orvosi kísérletek

Kiürítés és a felszabadulás

 

Magyar deportáltak más táborokban

Magyarok a náci lágerekben

Deportáltak és munkaszolgálatosok a táborokban

A felszabadulás

 

Kényszermunktábor a "Schindler listájából"

A plaszówi tábor rövid története

Magyar zsidók Plaszówban

 

Koncentrációs tábor Ausztriában

A mauthauseni tábor rövid története

Magyarok Mauthausenben

 

A női koncentrációs tábor

A ravensbrücki tábor rövid története

Magyar zsidók és romák Ravensbrückben

 

A tábor, ahol Anne Frank meghalt

A bergen-belseni tábor rövid története

Magyar zsidók Bergen-Belsenben

 

Az első náci koncentrációs tábor

A dachaui tábor rövid története

Magyar deportáltak Dachauban

 

Állatkert és lámpaernyő emberbőrből

A buchenwaldi tábor rövid története

Magyar zsidók Buchenwaldban

 

Antiszemiták, fajvédők, nyilas terror

A dualizmus és a Horthy-korszak

Vérvád és a tiszaeszlári per

A "modern", fajvédő antiszemitizmus megjelenése

Fajvédők és antiszemiták a Horthy-korszakban

A nyilaskeresztesek

 

A nyilas terror

A nyilas puccs és a zsidók

Szálasi zsidópolitikája

Halálmenetek

A budapesti gettók

Nyilas terror a gettókon kívül

 

Kifosztás

A magyar zsidóság kifosztása

A magyar zsidóság vagyoni helyzete

A magyar hatóságok és a lakosság

A németek rablásai

Hullarablás: az áldozatok kifosztása Auschwitz-Birkenauban

Kiürítés és a zsidó aranyvonat

 

A roma holokauszt

Az európai és a magyar cigányok üldözése

A nácik cigánypolitikája

Roma holokauszt Európában

Cigánytábor Auschwitz-Birkenauban

A magyar cigányság üldöztetései

 

Ki mit tudott a holokausztról?

Hírek a holokausztról

Mit tudott a helyi lakosság?

Mit tudtak a kormányok és a Vatikán vezetői?

Mit tudtak Magyarországon?

Mit tudtak a magyar zsidók?

Miért nem bombázták a gázkamrákat?

 

Kollaboráció és embermentés

Kollaboráció Magyarországon

A magyar lakosság reakciói

Vidék és Budapest

A magyar közigazgatás kollaborációja

A csendőrség és a rendőrség viselkedése

A magyar királyi honvédség

 

Az embermentés

Embermentők Európában

Embermentők Magyarországon

Hivatalnokok, rendőrök, katonák

A hazai keresztény egyházak

Embermentő diplomaták

A Vöröskereszt és a pápai nunciatúra

 

Zsidó reakciók: tárgyalás és ellenállás

Tárgyalások a nácikkal

A magyar Zsidó Tanácsok dilemmái

A budapesti cionista szervezetek

Vért áruért

Egy vitatott akció: a Kasztner-vonat

 

A zsidó ellenállás

Zsidó ellenállás a gettókban és táborokban

Miért volt reménytelen a nyílt ellenállás Magyarországon?

A fiatal cionista ellenállók

Magyar zsidók lázadásai Auschwitz-Birkenauban

 

Holokauszt Európában

Hitler és a nácik

Hitler és a náci ideológia

A Harmadik Birodalom

A második világháború

 

Út a holokauszthoz

Jogfosztás és kivándorlás

Árjásítás

Az eutanáziaprogram

 

A végső megoldás

Döntés a holokausztról

Élet a keleti gettókban

A megsemmisítő táborok

Az auschwitzi halálgyár

 

Holokauszt Dél- és Kelet-Európában

Szlovákia és Románia

Jugoszlávia és Görögország

Bulgária és Olaszország

 

Holokauszt Észak- és Nyugat-Európában

Dánia és Norvégia

Hollandia és Belgium

Franciaország

 

Portrék

Az üldözöttek

Egy kislány Budapestről: Ecséri Lilla

Kamaszok Auschwitz-Birkenauban

A mártír költő: Radnóti Miklós

Hős vagy áruló? Kasztner Rezső

 

Német SS-ek

A deportáló: Adolf Eichmann

A Halál Angyala: dr. Josef Mengele

Auschwitz parancsnoka: Rudolf Höss

Egy szadista tömeggyilkos: Otto Moll

Embermentő vagy gyilkos? Kurt Gerstein

Az árjásító: Kurt Becher

 

Magyar háborús bűnösök

A deportáló államtitkár: Endre László

Egy csendőrtiszt: Ferenczy László

A nyilas gyilkos: Kröszl Vilmos

Egy miniszterelnök: Imrédy Béla

 

Embermentők

A csillaghegyi csendőrparancsnok: Endre László

Egy svéd diplomata: Raoul Wallenberg

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu