Sztójay Döme, a kollaboráns kormány vezetője.

 

Reményi-Schneller Lajos pénzügyminiszter.

 

Edmund Veesenmayer, magyarországi német követ és teljhatalmú birodalmi megbízott, Hitler helytartója.

 

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu