Fejlesztési követelmények

 

  • A jogérzék és a felelősségtudat együttes fejlesztése
  • Olyan közösségi magatartás kialakítása, melyben az autonómia és a szolidaritás igénye között összhangot teremt a felismerés, hogy a közjó előmozdítása, a mások iránti türelem és segítőkészség az egyén önmegvalósításának nem korlátja, hanem elengedhetetlen feltétele
  • Korabeli fotók és szövegszerű források elemzése
  • A propaganda működésének megértése
  • A forráskritika használata és a kritikai elemzés
  • A vallási és nemzeti identitás értelmének és jelentőségének felfogása
  • Döntési, vita- és konszenzusteremtési helyzetek gyakorlása
  • Egyéni és közös anyaggyűjtés, források, cikkek feldolgozása
   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu