A magyar Zsidó Tanácsok dilemmái

 

A Zsidó Tanács szerepe a mai napig indulatos viták tárgya. Sokan kollaborációval vádolják a testület tagjait, mások szerint tevékenységük az adott körülményekhez képest kielégítő volt.

A megszállás után német parancsra Budapesten hozták létre a Központi Zsidó Tanácsot. Vezetője az a Stern Samu lett, aki egyaránt elnöke volt a Magyarországi Izraeliták Országos Irodájának és a legnagyobb, leggazdagabb magyar zsidó közösséget összefogó neológ Pesti Izraelita Hitközségnek. Sternt korábban Horthy a korszakban igen megtisztelőnek számító királyi titkos tanácsosi címmel ruházta fel. A nyolctagú vezetőség döntő többsége szintén abból a hagyományos neológ, beilleszkedett zsidó vezető rétegből került ki, amelyre a megkérdőjelezhetetlen magyar hazafiság és az államhatalom iránti hűség volt jellemző. Befolyásos ismerőseiket és barátaikat, akiknek segítsége életbevágó lehetett volna, a Gestapo   március 19-én néhány óra alatt letartóztatta. A Zsidó Tanács így légüres térbe került. Sokáig nem tudtak kapcsolatba lépni a magyar hatóságok, minisztériumok új vezetőivel, akik elzárkóztak az érintkezéstől. Kétségbeesett próbálkozásaikra mindig ugyanaz a cinikus válasz érkezett: a zsidó ügyek a németek hatáskörébe tartoznak, azt kell tenni, amit ők mondanak. Így a Zsidó Tanács képtelen volt az események érdemi befolyásolására és Eichmann utasításainak megfelelően működött. Május elején a magyar hatóságok álláspontja megváltozott, és a testületet a magyar kormányzat hatáskörébe vonták. Új neve ekkor Magyarországi Zsidók Szövetségének Ideiglenes Intéző Bizottsága lett. Később a keresztény zsidókat külön szervezetbe tömörítették, ez lett a Török Sándor vezette Keresztény Zsidók Szövetsége. A nyilas hatalomátvétel után ismét átalakult a Tanács, ám ekkor már alig volt hatása az eseményekre. A gettók időszakában a testület több tagja (például Stöckler Lajos és egy alkalmazottja, Domonkos Miksa) halált megvető bátorsággal védte a kiszolgáltatott zsidók érdekeit.

A Zsidó Tanács tagjainak és a vidéken felállított helyi zsidó tanácsoknak a német és magyar hatóságok azt a szerepet szánták, hogy közvetítsék akaratukat a zsidó tömegek számára, és így biztosítsák a gettósítás, valamint a deportálás zökkenőmentességét. A testület ezt a feladatot - szándékai ellenére - ellátta. Tagjainak döntő többsége nem volt képes letérni a törvényesség útjáról akkor sem, amikor a jogszabályok már a zsidóság anyagi és fizikai megsemmisítését szolgálták. A cionisták illegális munkáját és a náci-zsidó tárgyalásokat támogatták, amíg merték. Memorandumokkal, kérésekkel bombázták azt a kollaboráns kormányzatot, amelynek legfőbb célja éppen a "zsidókérdés végső megoldása" volt. Időt próbáltak nyerni, úgy gondolták, hogy az engedelmesség politikája és a háború közelgő vége megmentheti a zsidóság legalább egy részét. A zsidókat minden csatornán engedelmességre és törvénytiszteletre szólították fel, és meghiusítottak minden ettől radikálisan eltérő kezdeményezést. A tömeggyilkosságról rendelkezésükre álló értesüléseket, az ún. Auschwitz-jegyzőkönyv tartalmát a testület tagjai érthetetlenül, indokolhatatlanul későn és kevesek számára tették hozzáférhetővé, akkor, amikor a vidéki zsidóság deportálása a végéhez közeledett. A Zsidó Tanácsnak ugyanakkor fontos szerepe volt a budapesti zsidók megmentésében. Elősegítették annak az egyébként teljesen alaptalan hírnek az elterjedését, hogy a főváros zsidótlanítását a szövetséges légierő pusztító légitámadásokkal fogja megtorolni. Budapesten Endre Lászlóék többek között azért sem mertek gettót felállítani, mert attól féltek, hogy a gettón kívüli városrészeket a szövetségesek bosszúból porig bombázzák. Emberileg méltánylandó, hogy a Zsidó Tanács legtöbb tagja kitartott a helyén, és nem hagyta el az országot. Pedig éppúgy megtehették volna, mint az egyik tanácstag, Freudiger Fülöp, aki augusztusban családjával együtt Romániába szökött. Stern Samu a háború után nem sokkal meghalt, a nyilas korszakban példamutatóan helytálló egykori munkatársai ellen a kommunista diktatúra néhány évvel később koncepciós pert indított.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu