A Vöröskereszt és a pápai nunciatúra

 

A Nemzetközi Vöröskereszt 1944 nyaráig nem kívánt fellépni a magyar zsidók érdekében. Mivel az elhurcoltak nem minősültek hadifogolynak, sem internáltnak, a Vöröskereszt magyar belügynek tekintette a zsidókérdést. Bár a tömeges megsemmisítés ténye a Vöröskereszt vezetői előtt is ismert volt, a szervezet csak az Auschwitz-jegyzőkönyv svájci megjelenése után fordította figyelmét a magyar zsidóság felé.

A Nemzetközi Vöröskereszt tényleges embermentő tevékenysége a nyilas hatalomátvétel után kezdődött. Friedrich Born delegátus vezetésével tekintélyes intézményhálózat épült ki az üldözöttek védelemére. Az "A" és "B" szekciókat a cionista Komoly Ottó, illetve az evangélikus Sztehlo Gábor vezette. Ezek a szervezetek több mint 50 gyermekotthonban megközelítőleg 6 ezer gyermeket helyeztek el. Tucatnyi élelmiszerraktár, 22 kórház (vagy annak nevezett kisebb egészségügyi intézmény) is a Vöröskereszt oltalmát élvezte. A szervezet a "nemzetközi" gettó egyes házaira is kiterjesztette védelmét, ellátta a nagy gettó kórházait is, élelmiszert szállított az éhezőknek .

A Nemzetközi Vöröskereszttől és a svéd követségtől is részben független embermentő akciókat vezetett a Svéd Vöröskereszt magyarországi fődelegátusa, Valdemar Langlet, és felesége, Nina. Munkatársaikkal együtt védődokumentumokat bocsátottak ki, embereket rejtettek el, és néha maguk is menekülni kényszerültek.

A Vatikán egészen hamar tudomást szerzett a "végső megoldás" valódi tartalmáról. Az Auschwitz-jegyzőkönyv korán eljutott a pápai államba. XII. Pius pápa mégis sokáig hallgatásba burkolózott, csak június végén, Róma felszabadulása után emelt szót a zsidók érdekében Horthyhoz írt táviratában. A Vatikán budapesti küldötte, Angelo Rotta nuncius, a diplomáciai kar doyenje (rangidőse) már a Sztójay-kormány megalakulását követő napokban tiltakozott a zsidóellenes intézkedések miatt. Ezután többször is felemelte szavát az üldöztetések ellen. A nyilas fordulat után is bejárása volt a kormányzathoz, és a Vatikán tekintélyét felhasználva egyre fokozódó nyomást gyakorolt Szálasira. A nunciatúra valós eredményeket a több ezer, részben illegális védőigazolvány kibocsátásával ért el. A gyakran kitöltetlen dokumentumokat a halálmenetekben elhurcolt zsidók között osztották szét, megmentve őket a deportálástól. Az akciókat Rotta megbízásából Újváry Sándor újságíró irányította. Újváry kapcsolatba lépett a Vöröskereszttel és a magyar hatóságok segíteni hajlandó képviselőivel is. Ezzel a vatikáni mentőtevékenység hatékonysága jelentősen nőtt.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu