No - 724 1942. szeptember 26.

Másolat 6 példány

Chef a/Pr./B. 4 példány

Tgb. No. 050/42 Geh.

V S 96/42


Tárgy: A zsidók áttelepítésénél és kitelepítésénél szerzett vagyon hasznosítása


Az SS-helyőrség gazdasági hivatal vezetőjének, Lublin

Auschwitz koncentrációs tábor gazdasági hivatala vezetőjének.


Tekintet nélkül arra, hogy októberben megjelenik az áttelepített zsidók egész ingó és ingatlan vagyonának felbecsülésére vonatkozó általános rendelkezés, már most a következő döntést hoztuk a megszerzett áruról, amelyet a jövőben lopott, rejtegetett és eldugott árunak fogunk nevezni:


1. a) A német birodalmi márkában levő készpénzösszegeket ne kell fizetni az SS Gazdasági-Igazgatási Főhivatalának a Birodalmi Banknál Berlin-Schönebergben nyitott 158/1488 sz. számlájára.

b) A valutákat (érc- és papírpénzt), nemesfémet, ékszert, drága- és féldrágaköveket, gyöngyöket, fog- és törtaranyat át kell adni az SS Gazdasági-Igazgatási Főhivatalának. Ez felel a német Birodalmi Bankhoz való továbbításért.

c) A különböző fajta órákat, ébresztőórákat, töltőtollakat, patent-ceruzákat, kézi vagy villamos borotváló készülékeket, zsebkést, ollókat, zseblámpákat, levél - és pénztárcákat az SS Gazdasági-Igazgatási Főhivatalának külön műhelyeiben kijavítják és tisztítják, majd felbecsülik, hogy minél hamarabb átadhatók legyenek a fronton harcoló csapatoknak ...

...

e) A női ruhákat, fehérneműt és harisnyát, a gyermekruhákat, fehérneműt és cipőt a vételár kifizetése ellenében a német népi szociális segélyakciónak kell átadni ...

f) Az ágyneműt, hímzett terítőket, gyapjútakarókat, ruhaanyagot, sálakat, esernyőket, botokat, hőpalackokat, fülvédőket, gyerekkocsikat, fésűket, női kézitáskákat, bőröveket, szatyrokat, pipákat, napszemüvegeket, kézitükröket, evőeszközt, hátizsákokat, bőrből és műanyagból készült bőröndöket a népi német szociális segélyakciónak kell átadni. ...

...

h)A különböző fajta szemüvegeke az egészségügyi hivatalnak kell átadni hasznosítás céljából. Az aranykeretes szemüvegeket üveg nélkül, a drágakövekkel együtt kell beszolgáltatni. A szemüvegeknél a kis érték és korlátolt felhasználási lehetőség miatt nincs szükség elszámolásra.

...

Általában darabonként kell megállapítani az átlagárakat, például 1 használt nadrág ára 3 márka, 1 gyapjútakaróé 6 márka stb. A hasznavehetetlen holmiknak a birodalmi gazdasági minisztérium részére történő átadásánál az általános árakat kilogrammonként állapítják meg. Gondosan figyelni kell arra, hogy az átadott ruhákról és felöltőkről eltávolítsák a zsidó csillagot. Továbbá át kell vizsgálni lehető legnagyobb gonddal minden átadott holmit, az elrejtett és bevarrt értékekre való tekintettel.


Aláírás:
Frank
SS-brigadeführer
és az SS-fegyvernem vezérőrnagya


Idézetek

M.R., a birkenaui Kanada munkacsapat magyar tagja az ellenállásról és az áldozatok kirablásáról: "Az ég vörös volt a nagy tüzektől és éreztük az emberi hús szagát. Azt hittük, néhány óra múlva mi is erre a sorsra kerülünk: eldobtuk a csomagjainkat és köveket kaptunk a kezünkbe és kiabálni kezdtünk, hogy élni akarunk. Tisztek jöttek hozzánk és próbáltak minket megnyugtatni. Három órán keresztül ment ez így, míg végül egy SS-tiszt felállt és hangosan azt kiáltotta: 'Mi civilizált nép vagyunk. Csak nem hisztek a mesében, hogy 1944-ben a németek embereket fognak égetni?... Még éjszaka fertőtlenítőbe kerültünk, lekopasztottak minket és egy barakkba kerültünk...az volt a dolgunk, hogy a deportáltak holmiját szortírozzuk...Nekünk aránylag jó dolgunk volt, mert hihetetlen bőség volt itt. A legfinomabb falatok kerültek elő a hátizsákokból, a legszebb fehérneműk, hiszen természetes, hogy mindenki a legjobb dolgait igyekezett hazulról magával hozni... A válltöméseket, ruhaszegélyeket fel kellett fejtenünk, és ezekből gyakran briliánsok, aranyneműk hullottak ki. A sárga csillagot minden ruháról gondosan ki kellett fejteni, nagyon büntettek, ha ezt nem tettük meg."

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu