Ravensbrücki koncentrációs tábor

Parancsnokság


Ravensbrück, 1942. VII. 22.


Martha Schulz asszonynak,


Scharbow

Igen tisztelt Schulzné asszony!

1942. július 19-i levelére közlöm, hogy az ön lányát 1942. július 4-én küldték az itteni táborba. Hogy táborunkba helyezése mennyi időre terjed, arról itt nincs tudomásunk, mert leányát meghatározatlan időre küldték ide. Elbocsátása magaviseletétől és a táborban kifejtett munkateljesítményétől függ. Minden továbbit, leánya ideküldésének okát is, a schwerini állami politikai rendőrségen tudhatja meg. Meg vagyok győződve arról, hogy az ön leányának nem lesz ártalmára az itteni táborban való hosszabb tartózkodás.

Heil Hitler
Táborparancsnok
olvashatatlan aláírás
SS-Obersturmbannführer

Ravensbrücki koncentrációs tábor

Parancsnokság


Ravensbrück, 1944. III. 14.


Martha Schulz asszonynak,


Scharbow

Az ön leánya, Hildegard, szül. 1920. VII. 9., 1944. március hó 8-án koponyasérülés következtében az itteni kórházban elhunyt. A holttetem 1944. III. 11-én a ravensbrücki állami krematóriumban elhamvasztatott. Ha helyi temetőgondnokság igazolása beküldetik arról, hogy előírásszerű temetésről gondoskodnak, az urna kiszolgáltatásának nincs akadálya.

A halotti bizonyítvány mellékelve.

A szükséges temetői igazolványt közvetlenül a ravensbrücki tábor igazgatási irodájába kell beküldeni.

Táborparancsnok
olvashatatlan aláírás
SS-Hauptsturmführer


A ravensbrücki táborparancsnokság két levele egy német asszonynak.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu