Bár Himmler bizalmas megbeszéléseinél mindig jelen volt szárnysegéde is, ebben az esetben egyedül fogadott, és kijelentette: "A Führer parancsot adott a zsidókérdés végleges megoldására. Mi, az SS tagjai, hajtjuk végre a parancsot. A keleten levő megsemmisítő táborok nem alkalmasak egy ilyen nagyarányú akció megvalósítására. Ezért Auschwitzot jelöltem ki erre a célra, tekintettel kedvező vasúti összeköttetésére, és azért is, mert ez a térség könnyen elszigetelhető és álcázható. Eleinte az volt a szándékom, hogy egy magasabb rangú SS-tisztet bízok meg ezzel a feladattal, de szándékomat megváltoztattam, mert el akarom kerülni a hatáskör kijelölésével kapcsolatos nehézségeket. Önt bízom meg ezzel a feladattal. Nehéz és felelősségteljes munka vár önre, amelynél a legnagyobb erőfeszítésekre és áldozatokra lesz szükség, tekintettel az esetleg felmerülő nehézségekre. A közelebbi utasításokat a Birodalmi Biztonsági Főhivatalban dolgozó Eichmann sturmbannführertől kapja meg, aki a legrövidebb időn belül felkeresi önt. Az illetékes hivatalok idejében megkapják tőlem az utasításokat.

Ön köteles ezt a parancsot a legszigorúbb titoktartással kezelni, még a feljebbvalóival való érintkezésben is. Az Eichmann-nal folytatott megbeszélés után haladéktalanul elküldi nekem az építkezések terveit és tervrajzait. A zsidók a német nemzet ősi ellenségei, és ezért ki kell őket irtani. Minden zsidó, aki a háború alatt a kezünkbe kerül, el fog pusztulni. Ha most nem sikerül megsemmisítenünk a zsidóság biológiai erőit, a zsidók egyszer megsemmisítik a német nemzetet."

A parancs átvétele után haladéktalanul visszatértem Auschwitzba. Hamarosan meglátogatott Adolf Eichmann, és beavatott a fajirtó tervekbe, amelyeknek fokozatosan kellett volna megvalósulniuk az egyes európai országokban.


Részlet Rudolf Höss, auschwitzi táborparancsnok visszaemlékezéseiből.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu