Veesenmayer német követ jelenti Berlinnek, hogy Horthy leállította a deportálásokat.

 

302. sz.


Júl. 6-i, 299. sz. távirati jelentés kiegészítésére.

Közlöm, hogy a zsidóakció az V. zónában még tegnap este terv szerint lezárult; budapesti külvárosi-zónában (jón.. 30-i, 1838. sz. távirati jelentés Berlinbe) programszerűen folyamatban, és holnapra befejeződhet. Budapest és Pest megye viszont leállítva. Az erre a célra Budapesten összevont csendőrség visszatért állomáshelyére.

Veesenmayer


A szöveg magyar fordítása.

Idézetek

Bethlen István, volt miniszterelnök a bujkálásból Horthyhoz eljuttatott ajánlásai a zsidókérdésben: "hogy véget vessen annak az embertelen, ostoba és a magyar jellemhez nem illő kegyetlen zsidóüldözésnek, amellyel a jelenlegi kormány a magyar nevet bemocskolta a világ szemében, és amely a legfertelmesebb korrupció, rablás és tolvajlásnak vált a kútforrásává, és amelybe, sajnos a magyar intelligenciának is tekintélyes része belesodródott. Ezt a szégyenfoltot jó hírnevünkről letörölni, sajnos már alig lesz lehetséges, de véget kell vetni ezeknek a barbárságoknak..."

 

XII. Pius pápa, Horthyhoz 1944. június 25-én küldött távirata: "több oldalról fordultak hozzánk, vetnénk latba mindent, hogy e nemes és lovagias nemzet kebelén belül ne hosszabbíttassanak és súlyosbíttassanak a szenvedések, melyeket nagyszámú szerencsétlen nemzetisége vagy faji származása miatt már oly régóta keservesen visel. A Mi atyai szívünk nem maradhat érzéketlen ezekkel a sürgető kérdésekkel szemben a mi szerető szolgálatunknak megfelelően, mely minden embert átölel. Ezért személyesen Főméltóságodhoz fordulunk, nemes érzelmeire apellálva, abban a teljes bizalomban, hogy Főméltóságod mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy annyi szerencsétlen ember újabb gyásztól és fájdalomtól megkíméltessék."

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu