Részletek az első zsidótörvényből.

 

Részletek az első zsidótörvényből.

 

Részletek az első zsidótörvényből.

 

Részletek az első zsidótörvényből.

 

Részletek az első zsidótörvényből.

 

Idézetek

Darányi Kálmán, miniszterelnök a zsidókérdésről és a zsidótörvények szükségességéről 1938-ban: "Én azt hiszem, egészen felesleges volna elméleti vitát folytatni afelett, hogy helyes vagy nem helyes-e a zsidókérdésről beszélni. Zsidókérdés van. S ez egyike elintézetlen közéleti problémáinknak. Ha pedig elintézetlen, annak csak tervszerű és törvényes rendezését látom lehetségesnek."

 

Rassay Károly, liberális politikus az első zsidótörvény parlament vitájában: "Méltóztassanak elképzelni, milyen keserűség lehet majd annak a családapának a lelkében, aki 1919. augusztus 1. után kikeresztelkedett, aki családját keresztény hitben nevelte fel..., ha majd egy szép napon arra ébrednek, hogy nem a kereszténység jelent eltörölhetetlen jelet az ember lelkében, hanem a zsidószületés..."

 

59 prominens magyar keresztény értelmiségi az első zsidótörvényről: "Minket keresztény hitünk, hazafias meggyőződésünk, az ország európai hiteléhez és nemzeti függetlenségünkhöz való ragaszkodásunk késztet arra, hogy soha ne tágítsunk az állampolgársági jogegyenlőség elvétől, melyet történelmünk legszebb korszakában, az európai magyarság legnagyobb elméi vívtak ki."

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu