Az 1867-es emancipációs törvény.

 

Idézetek

Szemere Bertalan, 1849-es miniszterelnök, belügyminiszter a zsidóság egyenjogúsításáról: "Ha a zsidó nép szinte ott van a csatatéren, és vérét ontja oly hazáért, melynek ő még nem kijelentett polgára, ha ő vagyonát, életét örömest feláldozza azon szabadságért, melyet csak remél, azon jogokért, melyeket még nem bír, mint bírnak a többiek, kik vele harcolnak, azt hiszem, az igazság kívánja, ... hogy a nemzetgyűlés azon szent elvi kijelentését tovább ne halassza, miszerint a zsidók is a hazának polgárai, jogban, kötelességben a többiekkel egyenlők."

 

Kossuth Lajos, magyar politikus az antiszemitizmusról "Én ember és ember között faj-, nyelv-, vallásfelekezet miatt soha nem tettem s nem is fogok tenni különbséget; az antisemitikus agitatiot mint a XIX. század embere szégyellem; mint magyar restellem, mint hazafi kárhoztatom."

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu