"Excellenciás Uram! Habár a dániai német csapatok parancsnoka által ez év augusztus 29-én nekem átadott jelentésnek megfelelően a végrehajtó hatalom átkerült a német Wehrmacht hatáskörébe, ennek ellenére - miután hallomásból tudomásomra jutott, hogy mit szándékoznak tenni német részről, azaz lépéseket fontolgatnak a Dániában élő zsidók ellen - fel kell hívja a figyelmét arra, hogy azoknak a különleges intézkedéseknek, melyeket önök egy olyan népcsoport ellen foganatosítanak, ami már több mint 100 éve élvezi Dániában a teljes állampolgársági jogokat, a legkomolyabb következményei lehetnek. Ezt nemcsak az országom polgáraiért való emberi törődésem mondatja velem, hanem a jövőbeli dán és német kapcsolatokban ezen intézkedések kapcsán bekövetkező konzekvenciáktól való félelmem is."


X. Keresztély dán király levele Ribbentrop német külügyminiszterhez a dán zsidók deportálásával kapcsolatban.
   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu