Heydrich:Tisztán rendőri szempontból szeretnék még az elszigetelésére vonatkozóan néhány olyan javaslatot tenni, melyek pszichológiai hatása jelentősen befolyásolná a közvéleményt. Legyen például a zsidóknak személyi ismertető jegyük. Mondjuk ki, hogy a nürnbergi törvények értelmében minden zsidó hordjon meghatározott ismertetőjelet. Ez olyan lehetőség, amely megkönnyít sok más dolgot - én például a kilengéseket illetően nem látok veszélyt - s ez megkönnyíti a külföldi zsidókhoz való viszonyunkat is.

Göring:Adjunk rájuk egyenruhát.

Heydrich:Egy megkülönböztető jelet. Ilyenformán meg lehetne szüntetni azokat a károkat is, amelyek azáltal keletkeznek, hogy a külföldi zsidók, akik külsejükben nem különböznek a belföldi zsidóktól, szintén károsodást szenvednek.

Göring:De, kedves Heydrich, azt mégse fogja elkerülni, hogy a városokban igen nagymértékben napirendre ne kerüljön a gettó kérdése. Ezeket a gettókat meg kell csinálni.

Heydrich:Ezek a rendszabályok általában gyakorlatilag és szervezetileg is a gettóhoz vezetnek. Mindenesetre az a véleményem, ma ne építsünk gettót. Ezek az intézkedések azonban a zsidókat automatikusan gettóba fogják szorítani abban a formában, ahogyan arra már utálás is történt...

Göring:Még egy kérdésről beszéljünk, uraim. Hogyan ítélnék meg a helyzetet, ha én elrendelném ma, hogy a zsidóságra egymilliárdos büntetést rójunk ki, mint hozzájárulást...

Heydrich:Én arra gondolok, vajon nem lesz-e zsidóknak lehetőségük arra, hogy kivonják magukat ez alól, illetve, hogy valamit elrejtsenek előlünk...

Göring:Azt a szöveget választom, hogy a német zsidók a maguk összességében büntetésül az elvetemült gaztettekért stb. egymilliárdos bírságot fognak viselni. Ez majd hatni fog. A disznók nem követnek el oly gyorsan megint egy másik gyilkosságot. Egyébként még egyszer meg kívánom állapítani: nem szeretnék zsidó lenni Németországban.


Heydrich, Göring és más náci vezetők, az 1938 novemberi "Kristályéjszaka" után tartott értekezleten a zsidók kifosztását és a gettók felállítását tervezgették. Részlet a tanácskozás jegyzőkönyvéből.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu