4. §


1. Zsidó nem lehet a birodalom polgára. Politikai ügyekben szavazati jog nem illeti meg. Közhivatalt nem tölthet be.


5. §


1. Zsidónak számít az, aki legalább három, faj szerint tiszta zsidó nagyszülőtől származik. A 2. § 2. szakasznak 2. bekezdése alkalmazandó.


2. Zsidónak számít az a két, tiszta zsidó nagyszülőtől származó keverék zsidó honos,

a. aki a törvény kibocsátásakor a zsidó vallásközösségbe tartozik vagy azután abba felvétetik,

b. aki a törvény kibocsátásakor zsidóval élt házasságban, vagy azután zsidóval házasságra lép,

c. aki - az 1. szakasz értelmében - zsidónak számító személlyel kötött olyan házasságból származik, amely a német vér és német becsület védelméről 1935. szeptember 15-én kiadott (Birodalmi törvények közlönye I. 1146. old.) törvény hatálybalépése után köttetett,

d. aki az 1. szakasz szerint zsidónak számító egyénnel folytatott házasságon kívüli viszonyból származik és 1936. július 31. után házasságon kívül születik.


Berlin, 1935. november 14.


Adolf Hitler
vezér és birodalmi kancellár

Frick
birodalmi belügyminiszter

Rudolf Hess
tárcanélküli birodalmi miniszter,
a Führer helyettese


A zsidókat e jogszabály alapján fosztották meg német állampolgárságuktól.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu