Bizonyosan vannak ezrével emberek, akik életüket ezeknek a hol egyéni, hol szervezettebb erőfeszítéseknek köszönhetik. ... De mindez csak csepp volt a tengerben, s nem is az ellenségesség tengerében, hanem, ami ennél sokkal rosszabb, a zavarodottság, az ingadozás, a segíteni nem merés tengerében. Ne felejtsük el, hogy a megmaradt kétszázezernyi magyar zsidóságból százezernyi a budapesti gettóban élte át az ostromot, ahol nem annyira a gettó érdekében közbenjárók, még kevésbé a magyar társadalom jóvoltából maradtak meg, hanem azért, mert pribékjeiknek már nem volt idejük és elszántságuk az elpusztításukra: a többi zsidóság nagyobb része deportálásból tért meg. ... Bármennyi együttérzés, segítőkézség volt itt is, ott is az országban, az üldözöttek nem érezték és érezhették azt, hogy az ország, a közösség egészben mellettük áll, egészben velük együtt érez.Bibó István társadalomtudós szavai.

Idézetek

Részletek Márai Sándor író 1944-es naplójából: "X. egy hete a kassai gettóban. Első három levelében pontosan leírja, mi történik egy táborban, ahol nincs víz, nincs latrina, nincsenek épületek, csak oldalfalnélküli pajták, s ahol tizenötezer embert tereltek össze öt nap alatt ...Az emberekkel nincs mit beszélni. Mint ahogy a részeggel vagy őrültekkel nem lehet vitatkozni: a magyar középosztály berúgott a zsidókérdéstől. Az oroszok Kőrösmezőnél, az angolok és amerikaiak Pest fölött, s ez a társadalom eszelősen és tajtékozva nem akar, nem tud másról beszélni, csak a zsidókról.

...Isten adj erőt a zsidóknak, hogy elviseljék az üldöztetést, a kínzást és sanyargatást. Adj erőt nekik, hogy erősek legyenek az élethez és a halálhoz.

...E hónapokban kétféle embert ismertem meg: azt, aki sajnálkozik, és nem csinál semmit. S azt, aki nem szól egy szót sem, de segít.

...X-et deportálták Lengyelországba. A főispán, akit levélben kértem ne vigyék el a hetvenhat éves embert, hagyják a gettóban: pársoros elutasítással felelt. Azt írta, nem tehet semmit. De ha nem tehet semmit, miért nem mondd le?

...Egy sárgacsillagos gyerek, kinek szüleit és nagyszüleit vagonban elhurcolták a lengyel deportációs telepekre - a gyerek megmenekült és egy intézetben él - a vasárnapi ünnepségen verset szaval. Nyolc éves. A verset ő választotta. Ezt szavalja:

'Magyar vagyok, magyarnak születtem

Magyar nótát dalolt a dajka felettem

Magyarul tanított imádkozni anyám

És szeretni téged, gyönyörű szép hazám.'

s a néhány ember a teremben, aki ismeri a gyerek sorsát, sápadtan ül. A hideg végigszaladt a hallgatók hátán."

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu