A nyilaskeresztesek

 

A Németországban egyre nagyobb befolyáshoz jutó, majd a hatalmat is megszerző nemzetiszocialista Hitler, illetve az olasz fasiszta államot megteremtő Mussolini hatása Magyarországon is érezhető volt. A harmincas évek elején sorra alakultak a szélsőjobboldali pártok. Ezek főleg a gazdasági válság miatt elszegényedő parasztsághoz, munkássághoz, illetve kispolgársághoz kívánták eljutatni politikai üzeneteiket. A hatalmi torzsalkodások, folyamatos pártszakadások és újjáalakulások zűrzavarából fokozatosan kiemelkedett Szálasi Ferenc és nyilaskeresztes, "hungarista" mozgalma. Szálasi, az egykori vezérkari tiszt sikerrel egyesítette a széthúzó náci jellegű mozgalmakat, és megalkotta a hungarizmus ködös, ám sokakra hatást gyakorló eszméjét. Ennek lényege misztikus hit, a nacionalizmus és a szocializmus magyar összekovácsolása volt. Szálasi arról ábrándozott, hogy a náci Németország és a fasiszta Olaszország mellett a jövőben a hungarista Magyarország uralja majd Európát. Szálasit markáns zsidóellenesség jellemezte, magát "aszemitának" tartotta, álma a zsidómentes Magyarország volt. A Horthy-rendszer politikai elitjével határozottan szembehelyezkedett a szociális reformok hiánya és a zsidókkal szembeni "elnéző" magatartása miatt. Ennek ellenére a kormányzónak egészen 1944 őszéig elkötelezett híve maradt. Szálasi befolyása olyannyira megnőtt, hogy 1937 áprilisában betiltották pártját, őt pedig néhány hónapos börtönbüntetésre ítélték. Ezután tovább szervezte mozgalmát, mire ismét perbe fogták. 1938-ban háromévi fegyházbüntetésre ítélték, és börtönbe zárták. Ez a lépés azonban, akárcsak Hitler bebörtönzése és a német nácik üldözése a húszas évek weimari Németországában, a hatóságok szándékaival ellenkező hatást ért el. A közvélemény egy részének szemében mártírrá magasztosuló Szálasi pártja, a Nyilaskeresztes Párt az 1939-es választásokon több mint 750 ezer szavazatot kapott, ezzel 29 mandátumhoz (11,15 százalék) jutott. 1940-es szabadulásakor Szálasi a parlamenti szélsőjobboldali ellenzék legnagyobb pártjának irányítását vehette át. Csalódás volt számára, amikor a német megszállás után nem őt, hanem Sztójay Dömét kérték fel az új kormány megalakítására.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu