A "modern", fajvédő antiszemitizmus megjelenése

 

Nyilvánvaló, hogy Istóczy pártja és a tiszaeszlári vérvád nem megteremtette, hanem kifejezte a Magyarországon már meglévő antiszemita érzéseket és gondolatokat. Ezek a "nagy per" után, az Országos Antiszemita Párt feloszlásával sem szűntek meg. A századfordulót követő években a zsidóellenes eszmék teret nyertek a magyar politikai elit és az állami hivatalnoki kar bizonyos köreiben. Az antiszemiták Istóczyt követő nemzedéke szerint még elsősorban a nem beilleszkedett, keleti zsidó tömegek voltak kártékonyak. Bartha Miklós politikus, publicista így fogalmazott a kelet-magyarországi zsidókkal, vagy ahogy ő hívta őket, a "kazárokkal" kapcsolatban: "Nem tanul, nem művelődik, nem mosdik. Csinálja az üzletet és a gyermeket. Esküszik hamisan. Sokszor gyújtogat. Megcsonkítja ellensége barmát. Vádaskodik alaptalanul. Veszteget, ahol lehet. Korrumpál mindenütt. Pénteken este gyertyát gyújt és megfürdik a rituális lében. Hangosan imádkozik, és némán csal. A földről lehúzza a termőréteget, a népről a bőrt. Szapora, mint a bogár. Élelmes, mint a veréb. Pusztít, mint a patkány." Később az antiszemiták már a magyar anyanyelvű, gazdasági sikereket arató, a társadalomba szervesen beépült zsidóban látták a fő veszélyt. "Csak a név legyen finoman magyarosítva, csak legyen valamely szokásos olcsó szemfényvesztő külső formula, vakulj magyar!" - írta Szemere Miklós a Cél című antiszemita folyóirat alapítója.

A századforduló után teret nyert a fajvédő zsidóellenesség, amely a 19. századi Európában született. Lényege, hogy az emberiség nem egyetlen biológiai fajt alkot, hanem sok, egymástól elkülönülő fajból áll. Az elmélet szerint a fajok nem egyenlők: léteznek alkotó, magasabb rendű, és nem alkotó vagy egyenesen pusztító, biológiailag kevésbé értékes fajok. Az elképzelés, hogy a zsidóság önálló faj, amelynek célja és létezésének lényege a magyarság elpusztítása, már a 19-20. század fordulóján megfogalmazódott. Kiss Sándor gazdálkodó, tanár szerint a zsidó "faj": "korlátlanul irányítja egész közéletünket fajiságunk kárára, a bizonyos érdekeltségek, a megnevezhetetlen faj javára. Mozgalmakat letör, vagy megindít, közéleti nagyságokat teremt vagy lesújt, mint azt a bizonyos érdek megköveteli."

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu