Trianon

 

1920. június 4-én a Párizs környéki Nagy Trianon kastélyban aláírták a Magyarországra vonatkozó békeszerződést. Magyarország (Horvátország nélkül értett) korábbi 282 ezer km2-es területe 93 ezer km2-re, lakossága 18,2 millióról 7,6 millió főre csökkent, miközben 3,2 millió magyar került hirtelen a határon túlra. Az ország elveszítette sóbányáit, a kőolajkutak nagy részét, arany- és ezüstbányáit, a vasérctermelés kilenctizedét, de legtöbb egyetemét is. A béke által kijelölt határok etnikai tömböket, gazdaságilag egységes területeket választottak szét, elzárva Magyarországot számos gazdasági erőforrásától, kulturális központjától. A vasúthálózat 62%-át elcsatolták, sok magyar területen maradt vonalat kettévágott a határ, a sínpályák tehát gyakorlatilag a semmibe vezettek. Az trianoni ország területén lévő malomipar kapacitása háromszorosan meghaladta az ország szükségleteit, miközben az erdős területek elcsatolása miatt az addig fát exportáló Magyarország hirtelen faimportőr lett. Összességében a trianoni Magyarország csupán a korábbi nemzeti vagyon 38%-ával rendelkezett. A mezőgazdasági termelés körülbelül a felére, a gyáripari termelés mintegy harmadára csökkent. Ráadásul a békeszerződés értelmében Magyarország 30 éven át köteles volt jóvátételt fizetni a háborús károkért. Ezekkel a területi, etnikai és gazdasági változásokkal Magyarország a háborút követő rendezés legnagyobb vesztese lett.

A trianoni béke következtében a Kárpátalján, Felvidéken, Erdélyben és a Délvidéken élő jelentős zsidó tömegek is az utódállamok polgáraivá váltak, noha többségük magyar anyanyelvűnek és magyarnak vallotta magát. A döntés leválasztotta a magyarországi zsidóságról Kárpátalja többségében elkülönülő, ortodox zsidó tömegeit is, ezzel a csonka ország területén maradt zsidóság szociológiai szempontból egységesebbé vált. A békét a társadalom egésze tragédiaként élte meg, beleértve természetesen a zsidókat is, akiket sokan azzal az abszurd váddal illettek, hogy ők álltak a nagyhatalmak által az országra erőszakolt diktátum hátterében.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu