A holokauszt után

 

A deportálásból hazatérőknek, a pesti gettókban felszabadultaknak, a búvóhelyekről előmerészkedőknek a puszta életükön kívül semmijük sem maradt. Elkobzott vagyonuk idegen kezekbe került, szétszóródott, elpusztult. Lakásukban sokszor kibombázottak laktak, vagy olyanok, akik az 1944-es árjásítás során igényelték ki az ingatlant. Az ismerősök, szomszédok gyakran nem akarták visszaadni a deportálás előtt megőrzésre átvett értékeket. A felszabadultaknak, hazatérőknek fel kellett dolgozniuk a családtagok, rokonok, barátok halálát. Azt is nehéz volt elfogadni, hogy az antiszemitizmus a holokauszt ellenére sem szűnt meg a magyar társadalom egyes csoportjaiban. A visszatérők konfliktusait fokozta, hogy míg a haláltól megmenekült zsidók a szovjet hadsereget - jogosan - felszabadítóként ünnepelték, a többségi társadalom nagy része gyakran - ugyancsak jogosan - egy megszálló hatalom gyakran fosztogató, a nőkkel szemben erőszakoskodó katonáit látta bennük. A maradék zsidóság egyéni és közösségi regenerálódásának útjában számos akadály állt. Magyarország óriási veszteségeket szenvedett, a gazdasági helyzet és a közellátás katasztrofális állapotban volt. 1945 folyamán több tízezer hazatérő csak az amerikai segélyszervezet, az American Joint Distribution Committee (Joint) támogatásával tudott minimális ellátáshoz jutni. Ám nemcsak anyagi nehézségek támadtak: a túlélők egészségi állapota kétségbeejtő volt, a táborokban, a munkaszolgálatban, a pesti gettókban és bujkálásban legtöbbjük fizikai és lelki ereje felmorzsolódott.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu