Zsidó vallási irányzatok Magyarországon

 

A 19. században a magyar zsidóságon belül különböző vallási-liturgikus irányzatok jelentek meg. Ezt elsősorban a felvilágosodásra és a reformkor nagy kérdéseire adott eltérő válaszok eredményezték. Egyes hitközségek hajlandók voltak hitéletüket modernizálni, mindennapjaikat a kor követelményeinek megfelelően megváltoztatni, mások jobban ragaszkodtak a hagyományokhoz. A reformmozgalom egyik legkiemelkedőbb alakja Löw Lipót rabbi, míg a hagyományokhoz hű irányzat egyik legtekintélyesebb szellemi vezetője Szófér Mózes rabbi volt.

Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés után mind az állam, mind a zsidók szükségesnek látták, hogy integrálják a széttartó vallási irányzatokat, és olyan közös egyházi szervezetet hozzanak létre, amely képes az izraelita felekezet egységesebb képviseletére. Az 1868-1869-es kongresszus azonban inkább mélyítette a már meglévő ellentéteket.

Ezután három markáns irányzatot lehetett megkülönböztetni. A neológ hitközségek megreformálták és megújították a vallási gyakorlatot. A templomokban orgonát használtak, a prédikáció nyelve a magyar volt. Öltözködési szokásaikban - különösen a városi neológok - a nem zsidó lakossághoz hasonultak. A szigorú étkezési szabályokat is kezdték lazábban kezelni, jóllehet hitelveiket ezzel kapcsolatban nem változtatták meg. Nagy hangsúlyt fektettek fiataljaik világi oktatására. A neológok soraiból kerültek ki a modernizáció, a polgárosodás és ezen keresztül a magyar politikai és kulturális nemzetbe való beilleszkedés leglelkesebb hívei. Az ortodox vallási közösségek mereven ragaszkodtak az ősi templomi gyakorlathoz és a hagyományos zsidó életformához, az öltözködési és étkezési szabályokhoz. A "status quo ante" ("azt megelőző állapot" - latin) irányzatot alkották mindazok, akik szervezetileg sem a neológiához, sem az ortodoxiához nem csatlakoztak. Számát és befolyását tekintve ez volt a legkisebb csoport, a reformokkal kapcsolatban nem foglalt el egységes álláspontot, egyes hitközségeik inkább az ortodoxiához, mások a neológiához közelítettek. Sajátos vallási irányzatot képviseltek az ország keleti területein elterjedt misztikus, erősen hagyománytartó haszídizmus képviselői.

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu