A kamenyec-podolszkiji deportálás és az újvidéki mészárlás

M. KIR. BELÜGYMINISZTER.


Tárgy: Az ország területének elhagyására
kötelezett külhonosok összeírása


Szám: 192/res/1941


VII/b


SZIGORÚAN BIZALMAS!


Valamennyi I. fokú Rendőrhatóság Vezetőjének


Székhelyén.


A jelenlegi külpolitikai körülményekre tekintettel megnyílt a lehetősége annak, hogy az ország területén tartózkodó alkalmatlan idegenek, illetve külföldi állampolgárok, akik ellen a jogerős kiutasító, illetve lakhatási engedélyt megtagadó véghatározat mind ez ideig eredményesen végrehajtva nem lett, a közeljövőben az ország területéről eltávolíttassanak.


A fontos nemzetpolitikai szempontokra tekintettel nyomatékosan felhívom az elsőfokú rendőrhatóság vezetőinek figyelmét arra, hogy a hatóságuk területén tartózkodó ily külhonosok nyilvántartását hozzám a legsürgősebben terjesszék fel.


A kimutatás tartalmazza a külhonos nevét és összes származási adatait, valamint családtagjainak adatait. Amennyiben a családtagok valamelyike, aki a jogerős véghatározat hatálya alatt áll, jelenleg nem a hatósága területén tartózkodik, úgy annak pontos címét is közölje.


A fentiekre tekintettel a kimutatás összeállításában a legnagyobb gondossággal járjon el, mert a kérdés gyors és eredményes végrehajtását sok tekintetben az elsőfokú rendőrhatóság pontos és körültekintéssel megtett intézkedései fogják nagymértékben elősegíteni.


Az eltávolításra kerülő külhonosok ügyében a kimutatások beérkezte után fogok rendelkezést adni, amely rendeltben a végrehajtás módozatait is részletesen közölni fogom.


A kimutatást 3 napon belül közvetlenül vitéz Siménfalvy Sándor miniszteri osztálytanácsos, a Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság vezetőjének címére (IX. Fővám tér 8. I. em. 101.) terjessze fel.


Budapest, 1941. évi július hó 12.


A miniszter redeletéből:SIMÉNFALVY SÁNDOR


miniszteri osztálytanácsos


A Külföldieket Ellenőrző Központi Hatóság helyettes vezetőjének utasítása a "hontalanok" deportálásáról.

Idézetek

Karl Sevin, bácskai német tisztségviselő az újvidéki mészárlásról: "Az utcán egy mintegy 6 fős katonai járőrt és egy csendőrt láttam. Kis idő múlva a járőr kivezetett házukból egy 70 éves házaspárt... Követtem őket tekintetemmel, s láttam, hogy két katona, mintegy tíz lépésre a házamtól, menet közben, parancs nélkül, hátulról tüzet nyitott a házaspárra. A katonák átlépték a holttesteket és folytatták útjukat."

 

Mermelstein Gábor, a honvédség munkaszolgálatos sofőrje a kamenyec-podolszkiji tömeggyilkosságról: "Az erdőszél félkörben elkanyarodott és hirtelen megpillantottunk egy négyzet alakú gödröt, amelynek mind a négy oldalán emberek álltak. Ártatlan emberek százait géppuskázták halomra. Sosem felejtem, amit láttam és éreztem; a rémült arcokat, az ellenállás nélkül a saját sírjukba vonuló férfiakat, asszonyokat, gyermekeket."

   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu