Fogalmak

 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | N | O | Ő | P | R | S | T | Ü | V | W | Z

 

Állambiztonsági Rendészet

más néven magyar Gestapo: 1944 tavaszán német segítséggel felállított politikai rendőrség, amely Hain Péter vezetése alatt leginkább a magyar zsidók letartóztatásáról, megkínzásáról és kirablásáról vált hírhedtté.

Vissza a lap tetejére

Anschluss

Ausztria és Németország egyesülése, amely 1938 márciusában következett be, amikor a német hadsereg bevonult Ausztriába.

Vissza a lap tetejére

aranyvonat

magyar zsidóktól elrabolt értékeket 1945 tavaszán Ausztriába szállító szerelvény.

Vissza a lap tetejére

árja

náci ideológia szerint felsőbbrendű, értékes fajhoz tartozó, nem zsidó ember.

Vissza a lap tetejére

árjásítás

zsidó vagyon erőszakos elvétele, állami elkobzása és/vagy a nem zsidó lakosságnak való juttatása.

Vissza a lap tetejére

áruért vért akció

az SS kezdeményezte tárgyalássorozat 1944-ben, amelynek során a magyar zsidók életéért a németek 10 ezer teherautót és egyéb hiánycikkeket (kávé, tea) követeltek.

Vissza a lap tetejére

asszimiláció

zsidók vagy más kisebbségi csoportok beolvadása-beolvasztása a többségi társadalomba, amely leggyakrabban az anyanyelv és a kultúra átvételével, sokszor -valláskülönbség esetén - az eredeti felekezet elhagyásával, a többségi vallás felvételével járhat együtt.

Vissza a lap tetejére

Auschwitz-album

mintegy 200 darab fényképet tartalmazó gyűjtemény, amelyet az auschwitzi fotólabor SS vezetője készített 1944 nyarán a magyar zsidók megsemmisítéséről.

Vissza a lap tetejére

Auschwitz-jegyzőkönyv

az 1944 áprilisában és májusában Birkenauból megszökött foglyok beszámolói alapján készült jelentés, amely eljutott Magyarországra, valamint nyugatra is.

Vissza a lap tetejére

bécsi döntések

nemzetközi határozatok, amelyeket egy kétoldalú felkérés alapján, területi ellentétek ügyében felálló német-olasz döntőbizottság hozott: 1938 novemberében Csehszlovákiától a Felvidék és Kárpátalja déli részét (első bécsi döntés), 1940 augusztusában pedig Romániától Erdély északi részét ítélte Magyarországnak (második bécsi döntés).

Vissza a lap tetejére

Buna

Monowitz (Auschwitz III) környéki ipartelep munkatáborainak gyűjtőneve.

Vissza a lap tetejére

cionizmus

budapesti születésű Herzl Tivadar alapította zsidó nacionalista mozgalom, amely egy új zsidó állam létrehozását tűzte ki céljául. A cionisták a világban szétszórva élő zsidóságot itt kívánták összegyűjteni és nemzetté kovácsolni.

Vissza a lap tetejére

Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság

DEGOB: a háború végén felállított segélyszervezet, amely megszervezte a deportáltak hazatérését, ellátását, illetve kivándorlását.

Vissza a lap tetejére

ÉME-Ébredő Magyarok Egyesülete

szélsőséges jobboldali mozgalom. A Horthy-korszak elején az antiszemita propaganda mellett esetenként fegyveres atrocitásokat is elkövetett a zsidók ellen.

Vissza a lap tetejére

Einsatzgruppe

szó szerint Bevetési Csoport: a Birodalmi Biztonsági Főhivatal parancsnoka által létrehozott, a megszállt szovjet területeken a németek számára "nem kívánatos" zsidók, cigányok és partizánok kiirtását végrehajtó speciális egységek. 1944 tavaszán a Geschke SS-ezredes vezetése alatt álló, Magyarországra bevonuló SS és rendőralakulatok gyűjtőneve.

Vissza a lap tetejére

emancipáció

egyenjogúsítás, a zsidók és a zsidó vallás hátrányos megkülönböztetésének eltörlése.

Vissza a lap tetejére

Endlösung

végső megoldás: a zsidók fizikai megsemmisítésének, kiirtásának náci fedőneve.

Vissza a lap tetejére

fajvédelem

radikális nacionalizmusra és antiszemitizmusra épülő, heterogén eszmerendszer, amely a Horthy-korszakban a nem zsidó magyarok helyzetének javítását a trianoni béke felülvizsgálatával, a zsidók társadalmi és gazdasági pozíciókból való kiszorításával, illetve szociális reformokkal kívánta elérni.

Vissza a lap tetejére

fehérterror

Horthy nevével fémjelzett, ellenforradalmi hadsereg tiszti különítményei által végrehajtott atrocitás-sorozat, amelynek vélt vagy valódi kommunisták és baloldaliak, köztük sok zsidó esett áldozatul 1919-1920-ban.

Vissza a lap tetejére

Gestapo

Geheime Staatspolizei: a nácik titkos államrendőrsége.

Vissza a lap tetejére

Halálfal

az auschwitzi Gestapo épületének (11. blokk) udvarát lezáró téglafal, ahol sok ezer foglyot lőttek agyon.

Vissza a lap tetejére

Halálkapu

birkenaui (Auschwitz II) megsemmisítő tábor kapuja.

Vissza a lap tetejére

Halucok

cionista ifjúsági szervezetek összefoglaló neve.

Vissza a lap tetejére

Hásomér Hacair

baloldali cionista ifjúsági mozgalom.

Vissza a lap tetejére

Harc

Bosnyák Zoltán vezette, szélsőségesen antiszemita Zsidókérdést Kutató Magyar Intézet hetilapja.

Vissza a lap tetejére

Höss-akció

Aktion Höss: a magyar zsidók 1944-es megsemmisítésének fedőneve Auschwitz-Birkenauban.

Vissza a lap tetejére

integráció

beilleszkedés, egy kisebbség tagjainak alkalmazkodása a többségi társadalom szokásaihoz, kultúrájához, amely azonban nem jár együtt a teljes beolvadással, azaz a kisebbségi önazonosság feladásával.

Vissza a lap tetejére

Jehova Tanúi

pacifista keresztény szekta, amelynek tagjai vallási előírásaik értelmében nem hajlandók fegyvert fogni, ezért a nácik sokukat táborokba hurcolták.

Vissza a lap tetejére

Jó Pásztor Bizottság

protestáns vallású zsidók érdekvédelmére létrejött szervezet.

Vissza a lap tetejére

Kanada-kommandó

hivatalos nevén Aufräumungskommando: a deportált zsidók értékeit kezelő és szortírozó, főleg zsidókból álló takarító munkacsapat neve az Auschwitz-komplexumban.

Vissza a lap tetejére

kápó

németek által a táborokban kinevezett munkafelügyelők, akik a megkülönböztetett bánásmód és ellátás fejében általában igen kegyetlenül bántak fogolytársaikkal.

Vissza a lap tetejére

Kasztner-vonat

Kasztner Rezső, cionista vezető erőfeszítéseinek eredményeképpen 1944. június 30-án Budapestet elhagyó vonat, melynek utasai fél éven belül Svájcba kerültek.

Vissza a lap tetejére

KEOKH

Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság: a Magyarországra érkező idegen állampolgárságú személyeket ellenőrző hivatal, amely üldözte a zsidó menekülteket és egyik kezdeményezője volt a hontalan (vagy annak nyilvánított) zsidók 1941 nyarán végrehajtott deportálásának.

Vissza a lap tetejére

keret

munkaszolgálatosokat kísérő katonai egység, amelynek vezetői és tagjai gyakran éheztették, verték, sőt esetenként meg is ölték az őrizetükre bízott zsidó és nem zsidó munkaszolgálatosokat.

Vissza a lap tetejére

kollaboráció

(kollaborálás): a megszálló hatalommal való együttműködés.

Vissza a lap tetejére

Kristályéjszaka

Egy Franciaországban szolgáló német diplomata meggyilkolása miatt megtorlásként elrendelt, központilag megtervezett és irányított, országos zsidóellenes erőszakhullám Németországban 1938. november 9-10-én. A zavargások során több tucat zsidót megöltek, zsinagógák és zsidó üzletek százait rombolták le, gyújtották fel, de a rendőrség nem avatkozott az eseményekbe. Nevét a betört kirakatokból szertehulló szilánkokról kapta.

Vissza a lap tetejére

MOVE

Magyar Országos Véderő Egyesület: antiszemita, jobboldali félkatonai szervezet a Horthy-korszakban.

Vissza a lap tetejére

Margarete-terv

Magyarország megszállására kidolgozott német terv fedőneve.

Vissza a lap tetejére

Mentőbizottság

Kasztner Rezső és Komoly Ottó vezetésével megalakult illegális budapesti cionista segélyszerv.

Vissza a lap tetejére

Mexikó

birkenaui (Auschwitz II) tábor be nem fejezett részlege (BIII), ahol 1944 nyarán több mint 30 ezer magyar zsidó nő élt különösen rossz körülmények között.

Vissza a lap tetejére

migráció

népességmozgás, áttelepülés.

Vissza a lap tetejére

neológ

judaizmus ősi formáit és tradícióit némiképp lazító, korszerűsítő, vallásos zsidó.

Vissza a lap tetejére

nemzetvezető

Szálasi Ferenc nyilas diktátor címe. Hitler führeri pozíciójának mintájára Szálasi a "nemzetvezetői" funkcióban összevonta az állam- és kormányfői jogosítványokat.

Vissza a lap tetejére

népbíróság

háborús bűnök kivizsgálására Magyarországon létrehozott bírói testületek.

Vissza a lap tetejére

numerus clausus

magyarul zárt szám: a zsidó származásúak felsőoktatási arányszámát korlátozó, 1920-ban megalkotott törvény, amelyet 1928-ban enyhítettek.

Vissza a lap tetejére

nyilasok

Szálasi Ferenc vezette szélsőségesen antiszemita, radikális jobboldali politikai mozgalom, amelynek jelvénye a nyilaskereszt. A több betiltás, újjáalakulás és pártszakadás után Szálasi 1944. október 15-én a Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom vezetőjeként vette át a hatalmat német segítséggel.

Vissza a lap tetejére

Organisation Todt

magyarul Todt-Szervezet: a német hadiipar teljesítményének fokozására létrehozott, félkatonai alapon működő, kényszermunkásokat dolgoztató szervezet.

Vissza a lap tetejére

ortodox

judaizmus ősi formáit és hagyományait megtartó, azokat modernizálni nem kívánó, vallásos zsidó.

Vissza a lap tetejére

őrségváltás

kultúrában, gazdaságban, kereskedelemben és iparban elhelyezkedő zsidók kiszorítása és felváltása nem zsidókkal.

Vissza a lap tetejére

Porrajmos

a cigányok üldözésének és kiirtásának elnevezése romani nyelven.

Vissza a lap tetejére

revízió

az 1920-as trianoni békeszerződés következtében elvesztett területek visszaszerzésének, a régi határok visszaállításának alapelve.

Vissza a lap tetejére

RSHA

Reichssicherheitshauptamt: magyarul Birodalmi Biztonsági Főhivatal, a náci elnyomó apparátusokat (Gestapo, SD, stb.) egyesítő és irányító csúcsszerv, amelynek 1942-ig Heydrich, 1943-tól pedig Kaltenbrunner SS-tábornok volt a parancsnoka.

Vissza a lap tetejére

SA

Sturmabteilung: magyarul Rohamosztag, a húszas-harmincas években a náci párt félkatonai tömegszervezete, amely a gyűléseken tartotta fent a rendet, valamint a politikai ellenfelek hasonló alakulataival csapott össze. 1933 után segédrendőrségként működött.

Vissza a lap tetejére

SEK

Sondereinsatzkommando Eichmann: magyarul szó szerint az Eichmann Különleges Bevetési Egység. Az 1944. március 19-én Eichmann vezetésével Budapestre érkezett alakulat, amely a zsidók gettósítását és deportálását szervezte a magyar belügyi hatóságokkal együttműködve.

Vissza a lap tetejére

SD

Sicherheitsdienst: magyarul Biztonsági Szolgálat, kezdetben a SS belső, később a náci párt és állam titkosszolgálata.

Vissza a lap tetejére

SS

Schutzstaffel: magyarul Védő Osztag, eredetileg a náci párt elit fegyveres testülete.

Vissza a lap tetejére

Sonderkommando

magyarul Különleges Egység: a gázkamrában és a táborban megöltek holttesteit elégető, főleg zsidókból álló munkacsapat.

Vissza a lap tetejére

Szauna

birkenaui tábor nyugati végében álló fürdőépület, ahol a frissen érkezett, munkaképes foglyokat megborotválták, megfürdették, és csíkos rabruhával látták el, majd tetoválták.

Vissza a lap tetejére

Totenkopf SS

magyarul Halálfejes SS: a koncentrációs és megsemmisítő táborokat őrző SS-fegyvernem.

Vissza a lap tetejére

Üvegház

Vadász utca 29. szám alatt működő, svájci követségi védelem alatt álló épület, amely 1944 júliusától a cionista mentőakciók központja és sok száz üldözött menedéke lett.

Vissza a lap tetejére

védett századok

munkaszolgálatos alakulatok, amelyek tagjai 1944-1945-ben valamelyik külföldi ország diplomáciai védelme alatt álltak.

Vissza a lap tetejére

védlevél

németül Schutzbrief: a Magyarországon működő különböző külföldi diplomaták által a magyar zsidóknak kiadott dokumentum, amely bizonyította, hogy tulajdonosa a kibocsátó ország állampolgára, vagy annak védelme alatt áll.

Vissza a lap tetejére

vérvád

gyakran antiszemita erőszakhoz vezető, népi babonán alapuló hiedelem, mely szerint a zsidók vallási szertartásaikhoz elrabolt keresztény gyerekek és szüzek vérét használták fel.

Vissza a lap tetejére

Vitézi Rend

A Horthy Miklós kormányzóhoz hű társadalmi elit létrehozását hivatott szervezet, magyar "lovagrend", amelynek első világháborús megbízható veteránok lehettek a tagjai, akik vitézzé avatásukkor földbirtokot kaptak a kormányzótól.

Vissza a lap tetejére

Volksbund

magyarul Népi Szövetség: a magyarországi németeket képviselő és irányító, náci ideológiát valló nemzetiségi szervezet.

Vissza a lap tetejére

vörösterror

Tanácsköztársaság idején a vélt vagy valódi ellenforradalmárok elleni megtorló akciók, gyilkosságok, amelynek elkövetői és áldozatai között is sok zsidó származású volt.

Vissza a lap tetejére

Waffen SS

magyarul Fegyveres-SS: a fronton harcoló önkéntes vagy sorozott SS-alakulatokat tömörítő fegyvernem. Szervezetileg a táborok őrzését ellátó egységek is ehhez tartoztak. A Waffen SS-ben majdnem egy millióan szolgáltak, köztük több százezer, különböző európai országokból érkezett önkéntes, besorozott, külföldi német származású (ún. népi német) katona, illetve szovjet hadifogoly.

Vissza a lap tetejére

Wannsee-i konferencia

az európai zsidóság megsemmisítésének megtervezésére, náci tisztségviselők részvételével létrejött találkozó. Az 1942. január 20-án, Berlin egyik elővárosában tartott megbeszélésen a házigazda Heydrich a meghívott német szervek képviselőivel elfogadtatta, hogy a "zsidókérdés végső megoldására" egész Európában az RSHA irányelveinek megfelelően kerül sor. Az ülésről, amelyen több mint 11 millió európai zsidó (köztük a semleges államok és az el nem foglalt Anglia zsidó közösségének) sorsáról és kiirtásáról tanácskoztak, a jelenlévő Eichmann jegyzőkönyvet készített. Ez a holokauszt történetének egyik legfontosabb, megmaradt dokumentuma.

Vissza a lap tetejére

Wehrmacht

magyarul Véderő: a német szárazföldi, tengeri és légi haderő összefoglaló neve.

Vissza a lap tetejére

Zsidó Tanács

egy ország vagy város zsidó vezetőiből álló választott vagy kijelölt testület, amelynek a nácik rendeleteit kellett végrehajtania és betartatnia.

Vissza a lap tetejére

Zsidórámpa

németül Judenrampe: a birkenaui táborba érkező vasúti sínpárok közötti terület, ahol a vagonokból kiszálló zsidókat az SS-orvosok szelektálták. 1944 tavaszán a Höss-akcióra való felkészülés során építettek.

Vissza a lap tetejére

Zyklon B

eredetileg ciántartalmú rovarirtószer, amellyel 1941-től a nácik gázkamrákba zsúfolt áldozataikat ölték meg. Elsősorban Auschwitz-Birkenauban használták.

Vissza a lap tetejére

 
   
Jognyilatkozat Linkek Támogatóink degob.hu bphm.hu