Revízió és háború: az Imrédy- és a Teleki-kormány 1938-1941

Imrédy Béla miniszterelnök.

 

Magyar delegáció Hitlernél 1939-ben. Hitler Csáky István külügyminiszterrel fog kezet, balján Teleki Pál miniszterelnök. A jobb szélen Sztójay Döme, berlini magyar követ, aki 1944-ben a kollaboráns kormányzat feje lesz.

 

Horthy Miklós bevonul Kassára az első bécsi döntés után.

 

A magyar honvédség bevonulása Észak-Erdélybe 1940 szeptemberében.